Mozzarella Sticks

56A Mozzarella Sticks

9 stk. med stor pommes frites chili mayo og aioli
  84,00